Pedigree of F'Rey the Midnight Gem Shakti Se
F'Rey the Midnight Gem Shakti SeFetch Granting PleasureQuincy Vom TurnhofMirk Of Thurndorf
Alice Vom Thurnhof
Alison Von HegnenbergBen Of Hegnenberg
Cadi Of Frankenland
Shakti Se X'jaya NilakshiMaeglin XmacRock II
Tess Of Weelde
Cassy Super PracusBig Von Hamels Hof
Bella Z Porzadnej Rodziny
This pedigree was generated by